Xưởng May Chuyên Sỉ Nika Trâm

Xưởng May Chuyên Sỉ Nika Trâm

Xưởng May Chuyên Sỉ Nika Trâm

[ 0]
Đầm tiểu thư
  • Đầm tiểu thư
  • Mã sản phẩm: Đầm tiểu thư
  • Giá: 245.000 đ
  • Lượt xem: 5020
  • Đầm tiểu thư
  • Thông tin sản phẩm

Đầm tiểu thư

Sản phẩm cùng loại
Set kiểu đẹp y hình
3424 0

Set kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 300.000 đ

Đầm kiểu đẹp y hình
3605 0

Đầm kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 255.000 đ

Đầm kiểu đẹp y hình
3599 0

Đầm kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 286.000 đ

Áo kiểu đẹp y hình
3686 0

Áo kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 22.500 đ

Đầm kiểu đẹp y hình
3643 0

Đầm kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 305.000 đ

Đầm kiểu đẹp y hình
3841 0

Đầm kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 280.000 đ

Đầm kiểu đẹp y hình
3568 0

Đầm kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 250.000 đ

Đầm kiểu đẹp y hình
3698 0

Đầm kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 250.000 đ

Áo kiểu đẹp y hình
3851 0

Áo kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 190.000 đ

Set kiểu đẹp y hình
3365 0

Set kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 446.000 đ

Quần jean kiểu y hình
3655 0

Quần jean kiểu y hình

Mã SP :

Giá: 245.000 đ

Đầm sọc đẹp y hình
3441 0

Đầm sọc đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 270.000 đ

Đầm kiểu y hình
3522 0

Đầm kiểu y hình

Mã SP :

Giá: 250.000 đ

Quần kiểu jean đẹp y hình
3403 0

Quần kiểu jean đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 235.000 đ

Quần kiểu đẹp y hình
3258 0

Quần kiểu đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 235.000 đ

Đầm kiểu dây BBR
3440 0

Đầm kiểu dây BBR

Mã SP :

Giá: 280.000 đ

Đầm kiểu y hình
3627 1

Đầm kiểu y hình

Mã SP :

Giá: 315.000 đ

Đầm kiểu hoa tay y hình
3508 0

Đầm kiểu hoa tay y hình

Mã SP :

Giá: 270.000 đ

Đầm kiểu y hình
3569 0

Đầm kiểu y hình

Mã SP :

Giá: 155.000 đ

0 0

Mã SP :

Giá: Liên hệ

0 0

Mã SP :

Giá: Liên hệ

0 0

Mã SP :

Giá: Liên hệ

0 0

Mã SP :

Giá: Liên hệ

0 0

Mã SP :

Giá: Liên hệ

0 0

Mã SP :

Giá: Liên hệ

Đầm thêu hoa đẹp y hình
3864 0

Đầm thêu hoa đẹp y hình

Mã SP : Đầm thêu hoa đẹp y hình

Giá: 280.000 đ

Đầm sọc xẻ tà y hình
3804 0

Đầm sọc xẻ tà y hình

Mã SP : Đầm sọc xẻ tà y hình

Giá: 210.000 đ

Đầm xòe hoạ  tiết y hình
4005 0

Đầm xòe hoạ tiết y hình

Mã SP : Đầm xòe hoạ tiết y hình

Giá: 195.000 đ

Jum bi nơ đẹp y hình
3821 0

Jum bi nơ đẹp y hình

Mã SP : Jum bi nơ đẹp y hình

Giá: 130.000 đ

Set vest đẹp y hình
3733 0

Set vest đẹp y hình

Mã SP : Set vest đẹp y hình

Giá: 330.000 đ

Đầm dạ hội đẹp y hình
4055 0

Đầm dạ hội đẹp y hình

Mã SP : Đầm dạ hội đẹp y hình

Giá: 310.000 đ

Đầm chữ kèm belt y hình
4000 0

Đầm chữ kèm belt y hình

Mã SP : Đầm chữ kèm belt y hình

Giá: 130.000 đ

Đầm tiểu thư
4512 0

Đầm tiểu thư

Mã SP : Đầm tiểu thư

Giá: 225.000 đ

Đầm nữ thời trang
3699 0

Đầm nữ thời trang

Mã SP : Set áo chữ

Giá: 115.000 đ

Đầm xuông in hoa đẹp y hình
4068 0

Đầm xuông in hoa đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 155.000 đ

Đầm nữ
4023 0

Đầm nữ

Mã SP :

Giá: 280.000 đ

Set len hoa thêu cao cấp đẹp y hình
3795 0

Set len hoa thêu cao cấp đẹp y hình

Mã SP :

Giá: 315.000 đ

Đầm cách điêu cao cấp y hình
4155 0

Đầm cách điêu cao cấp y hình

Mã SP :

Giá: 300.000 đ

Đầm cách điêu cao cấp y hình
4106 0

Đầm cách điêu cao cấp y hình

Mã SP :

Giá: 240.000 đ

Set trái tim đẹp y hình
3717 0

Set trái tim đẹp y hình

Mã SP : Set trái tim đẹp y hình

Giá: 130.000 đ

0 0

Mã SP : Đầm nữ

Giá: Liên hệ

Áo khoác cao cấp đẹp y hình
4142 0

Áo khoác cao cấp đẹp y hình

Mã SP : Áo khoác cao cấp đẹp y hình

Giá: Liên hệ

Đầm nơ eo có quần lót đẹp y hình
4024 0

Đầm nơ eo có quần lót đẹp y hình

Mã SP : Đầm nơ eo có quần lót đẹp y hình

Giá: 125.000 đ

Áo khoác cao cấp đẹp y hình
3377 0

Áo khoác cao cấp đẹp y hình

Mã SP : Áo khoác cao cấp đẹp y hình

Giá: 390.000 đ